Paskelbė konkursą į Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigas

Komentarai (0)

Skuodo rajono savivaldybės administracija paskelbė konkursą į Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigas. Visą reikalingą informaciją apie konkurso sąlygas galima rasti interneto svetainėje www.skuodas.lt skiltyje „Karjera”. Taip pat informacija teikiama telefonu (8 440) 73 984, el. paštu .

Paskelbta kategorijoje: Naujienos, Pranešimai

Kviečia dalyvauti „Gėlių fiestoje“

Komentarai (0)

Artėja Žolinė – ne tik religinė, bet ir pasidžiaugimo augmenija bei gėlėmis šventė. Ta proga Skuode vėl rengiama tradicinė „Gėlių fiesta“. Joje kviečiami aktyviai dalyvauti rajono floristai bei visi, kurie bent kartą per metus save ir kitus nori pradžiuginti iš gėlių, kitos augmenijos sukurtomis kompozicijomis. Kurti akiai patrauklius bei širdžiai malonius dalykus kviečiami kaimų bendruomenių, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, politinių partijų atstovai, pavieniai asmenys. Norinčių dalyvauti „Gėlių fiestoje“ prašoma kreiptis į Skuodo rajono kultūros centrą.

Paskelbta kategorijoje: Naujienos, Pranešimai

Kviečia teikti paraiškas projektams

Komentarai (0)

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius kviečia rajono seniūnijų bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes bei (ar) bendrijas teikti paraiškas projektams pagal kiekvienoje seniūnijoje išplėstinėje seniūnaičių sueigoje protokoliniu sprendimu patvirtintas vykdytinas ir finansuotinas veiklas, gyvenamosiose vietovėse tenkinančias viešuosius bendruomeninius poreikius. Paraiškos priimamos Kultūros ir turizmo skyriuje iki 2017 m. rugpjūčio 4 d. Daugiau informacijos www.skuodas.lt ir www.skouds.lt puslapiuose.

Paskelbta kategorijoje: Naujienos, Pranešimai

Mero susitikimas su užsienio šalyse dirbančiais Skuodo rajono gyventojais

Komentarai (0)

2017 m. liepos 28 d. Skuodo rajono savivaldybėje 15 val. organizuojamas Skuodo rajono savivaldybės mero Petro Pušinsko susitikimas su užsienio šalyse dirbančiais Skuodo rajono gyventojais. Susitikimo metu bus aptariama darbo specifika užsienyje, dalinamasi gerąja patirtimi užsienio šalyse, diskutuojama apie tai, kaip gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas Skuodo rajono gyventojams, svarstomos investavimo galimybės ir kalbamasi apie verslo plėtrą Skuodo rajone. Maloniai kviečiami visi, turintys darbo patirties užsienyje, aktyviai dalyvauti ir pasidalinti savo įžvalgomis bei įgytomis žiniomis užsienio šalyse.

Savivaldybės inf.

Paskelbta kategorijoje: Naujienos, Pranešimai