Apie mus

Skuodo rajono laikraštis „Mūsų žodis“ – tai spaudos leidinys, atviras visiems visuomeniniams judėjimams, visoms partijoms bei asmenims, neabejingas Skuodo žemės praeičiai, dabarčiai ir ateičiai. Skuodo rajono laikraštis „Mūsų žodis” platinamas Skuodo mieste ir rajone. Išeina antradieniais ir penktadieniais. Antradieniais išeina kartu su priedu „Vakarų Lietuva”. Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų žodis“ spausdinamos įvykinės žinios, aktualijos, skelbimai, reklama – tai rajono laikraščio kaip prekės pagrindas.

Tenkindamas įvairaus amžiaus, išsilavinimo skaitytojų poreikius, laikraštis leidžia teminius puslapius: „Literatas“, „Sveikata“, „Prie šeimos židinio“. Dalyvauja įvairiuose spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo rengiamuose konkursuose, rašo projektus ir gauna dalinį finansavimą būtent šių puslapių efektyvesniam plėtojimui.