Prenumerata

Prenumeratos kainos

Prenumeratos kainos

Prenumerata priimama Skuodo pašte ir rajono kaimų paštuose. Laikraštį galima užsiprenumeruoti ir internetu – www.prenumeruok.lt.

Paštui už pristatymą mokėti nereikės, jei galite „Mūsų žodį“ pasiimti patys šiose įstaigose:

  • L. Daukšienės gėlių, dovanų ir užuolaidų parduotuvėje (Vytauto g. 3),
  •  „Mūsų žodžio“ redakcijoje (Šaulių g. 1),
  • UAB „Milgira“ parduotuvėje (Laisvės g. 59) Skuode,
  • M. Rūšupiuose,
  • D. Rūšupių kaimo parduotuvėje,
  • Luknių kaimo parduotuvėje,
  • A. Skiezgilienės parduotuvėje „Aibė“ Lenkimuose.

Norintys pasinaudoti šia galimybe laikraštį turi užsiprenumeruoti redakcijoje.