Tarmių metams

Tarmių metai 2013

Lapkričio 16 d. 14 val. Mosėdžio seniūnija kviečia į svečių namus „Kaštonas“, kur įvyks besibaigiantiems Tarmių metams skirtas renginys. Atėjusieji į jį turės galimybę pasiklausyti ne tik žemaitiškų, bet ir Lietuvoje žinomo bardo, Rytų aukštaičių sambūrio seniūno, pagrindinio 2013-ųjų paskelbimo Tarmių metais iniciatoriaus, etnopedagogo Algirdo Svidinsko, jo suburtos muzikinių projektų grupės „Vitražai“ bei jo mokinio Igno aukštaitiškų dainų, išgirsti ne tik žemaitiškos, bet ir aukštaitiškos poezijos. Popietėje bus pristatytas šešių respublikinių tarmiškos kūrybos konkursų laureatų kūrybos almanachas. O tapti laureatais yra nusišypsojusi sėkmė ir tarmiškos grožinės kūrybos autoriams iš mūsų rajono.