Parama

Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui tobulinti paramos mirties atveju tvarką, kad ją gautų visi, kuriems reikalinga. Siūloma įtvirtinti nuostatą, kad laidojimo pašalpa būtų skiriama tuo atveju, kai vaikas miršta nesukakęs trijų mėnesių, ir jo gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje nebuvo deklaruota. Ši amžiaus riba pasirinkta dėl to, kad pagal LR civilinio kodeksą vaiko gimimas turi būti įregistruotas per tris mėnesius, o praktikoje pasitaiko atvejų, kai kūdikis miršta nesukakęs trijų mėnesių, tačiau tėvai jo gimimo dar nespėja įregistruoti.

Taip pat numatyta nustatyti teisinį pagrindą savivaldybės tarybos nustatyta tvarka iš savivaldybės biudžeto lėšų skirti laidojimo pašalpą tais atvejais, kai mirusio asmens gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvoje. Galiausiai laidojimo pašalpą siūloma skirti ir mirus trečiųjų šalių piliečiams, kuriems išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie dirba Lietuvoje arba dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį bei yra įregistruoti bedarbiais.