Susirinkimas Krakėse

Vasario 23 d. asociacijos „Krakių žiburiai“ bendruomenės namuose vyks: 13.00 val. – ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas už praėjusius metus; 14.00 val. – projekto „Verslumo ugdymas Krakių kaime“ Nr. LEADER-13-SKUODAS-07-001 pristatymas.  Kviečiame Asociacijos narius aktyviai dalyvauti.

Asociacijos taryba