Ūkininkų susirinkimas

Kovo 6 d. 11 val. Skuodo rajono savivaldybės salėje organizuojamas ūkininkų susirinkimas. Bus aptariama 2014-2020 m. kaimo plėtros programa, mokesčio už apleistą žemė administravimas ir kiti klausimai. Kviečiame aktyviai dalyvauti, (LŪS Skuodo skyrius)