Aktuali informacija maisto gavėjams

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius informuoja, kad nuo 2014 m. Europos Komisijai nutraukus Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programos vykdymą, jos misiją pratęs naujai įsteigiamas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas. Siekdama padėti savo rajono gyventojams, Skuodo rajono savivaldybė programoje dalyvauja savarankiško partnerio teisėmis ir įsipareigoja maisto produktus priimti, juos sandėliuoti, paskirstyti ir išdalinti gyventojams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A1-68 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų, finansuojamų pagal laikinąją tvarką, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, teisę gauti maisto produktus turi asmenys, kurių pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 1,5 VRP – 525 Lt. Prašymus dėl paramos maisto produktais asmenys gali pateikti nuo kovo 24 d. pagal deklaruotą gyvenamąją vietą: miesto gyventojai – Socialinės paramos skyriuje  (Vilniaus g. 13, Skuodas, 102 kabinetas, telefonas pasiteirauti (8-440) 45579), kaimo gyventojai – savo seniūnijose. Kreipiantis būtina pateikti pažymas apie gaunamas pajamas už tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio ir pristatyti visus šeimos narių dokumentus. Šeimoms, gaunančioms socialinę pašalpą, pažymų apie gaunamas pajamas pateikti nereikia.