Jaunimo veiklos 2014 m. projektų finansavimo konkursas

Skuodo rajono jaunimo reikalų taryba skelbia jaunimo veiklos 2014 m. projektų finansavimo konkursą. Paraiškas gali teikti Skuodo rajono savivaldybėje įstatymų nustatyta tvarka registruotos visuomeninės jaunimo organizacijos, asociacijos, užsiimančios jaunimo veikla.

Iki balandžio 22 d.17 val. paraiškos užklijuotame ir užantspauduotame voke turi būti pateiktos Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (jaunimo reikalų koordinatorei) adresu Vilniaus g.13, Skuodas, su nuoroda „Skuodo rajono jaunimo veiklos 2014 m. projektų konkursui“. Konkursui teikiami projektai turi būti aprašyti, pildant tipinę paraiškos formą  bei pateikiamas vienas paraiškos egzempliorius-originalas ir elektroninė versija el. p. . Konkurso nuostatus ir paraiškos formą rasite: www.skuodas.lt. Iškilus klausimams, kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę (jaunimo reikalų koordinatorę) D. Budrienę tel.: (8-440) 73972, (8-600) 23139.