Rastas raktas su pakabuku

Į „Mūsų žodžio“ redakciją atneštas raktas su pakabuku, kuriame užrašyta „Podkaliai NSP“. Pametusiam reiktų ateiti atsiimti į Skelbimų skyrių.