Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Šiandien minėdami Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, paprastai laikomą mūsų – žurnalistų – profesine švente, sveikiname visus, kurių veikla susijusi su tomis pačiomis vertybėmis, ir linkime nesiliauti dirbti vardan jų išsaugojimo.