Mosėdžio seniūnijos salėje – renginių ciklo „Paprastos nepaprastos močiutės“ ketvirtasis renginys

Gegužės 9 d., 19 val. Mosėdžio seniūnijos salėje – renginių ciklo „Paprastos nepaprastos močiutės“ ketvirtasis renginys, kuriame bus galima pamatyti didžiai gerbiamų a. a. Kastelės ir Kosto Savickų audimo darbų parodą, išgirsti parapijietės, knygos „Lyg sodo obelis“ autorės Jadvygos Ruginienės poezijos, pasigėrėti Onos Venskauskienės rankdarbiais, pasiklausyti prisiminimų apie a. a. K. K. Savickus. Skambės Skuodo meno mokyklos Mosėdžio skyriaus mokinių atliekama instrumentinė muzika. Renginio organizatorius – Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio skyrius.