Bus sprendžiamas globos ir socialinės priežiūros centro reorganizavimo klausimas

Jau dvi savaitės, kai Teklė Staniuvienė nebevadovauja Skuodo globos ir socialinės priežiūros centrui. O poryt įvyksiančiame Rajono savivaldybės tarybos posėdyje bus sprendžiamas šios įstaigos reorganizavimo klausimas.