Žemaičių kalvarijos atlaidai

Žemaičių kalvarijos atlaidai įvyks liepos 1-12 d. Liepos 3-iąją, Katechetų dieną, – Skuodo dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė. 12 val. šv. Mišioms vadovaus Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Kiekvieną atlaidų dieną vyksta šv. Mišios, einama iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus.