Viešųjų darbų įstatymo pakeitimas

Kaip informavo Klaipėdos teritorinės darbo biržos Skuodo skyriaus vedėja Irena Monika Urbonienė, pakeistas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 1-os dalies 3 punktas, pagal kurį viešieji darbai gali būti organizuojami teritorinėje darbo biržoje įsiregistravusiems bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinės formos studijų programas, per jų atostogas. Anksčiau aukštųjų mokyklų studentai viešųjų darbų dirbti negalėjo.