Nėra privaloma, todėl nereikia?

Pirmadienį iš Ylakių paskambinęs laikraščio skaitytojas papasakojo apie menką tautiškos giesmės giedotojų aktyvumą ir kvietė diskusijai, kaip gi galėtų ir turėtų būti su Lietuvos valstybės himno giedojimu liepos 6 d. Kam turėtų tekti organizacinis tokio kvietimo giedoti vaidmuo: Seniūnijai, mokyklai, bažnyčiai, vietos bendruomenei ar kt.? Mat, jo manymu, rajone be Skuodo tik du didesni miesteliai – Mosėdis ir Ylakiai, kuriuose turėtų užtekti žmonių tautiškumo, oraus pilietiškumo raiškai. Nejau abejingumas ir pasyvumas yra galingesni?

Komentarų: 1

Komentarai uždaryti.