Poeto Leonardo Andriekaus 100-osios metinės

Liepos 20 d., sekmadienį, Barstyčių bažnyčioje bus minimos kunigo poeto Leonardo Andriekaus 100-osios gimimo metinės. Renginys prasidės 12 val. šv. Mišiomis, o po jų broliai pranciškonai skaitys Leonardo Andriekaus eiles bei dalinsis prisiminimais apie poetą. Visi nuoširdžiai kviečiami į renginį.