Rugpjūčio 23-ąją minėsime Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dieną

Tai progai skirti renginiai: 12 val. – šv. Mišios Švč. Trejybės bažnyčioje; 12.50 val. – vėliavos pakėlimo ceremonija; 13.10 val. – rajono delegacijos palydėjimas į „Baltijos kelio“ sąšaukos renginius.