Rugsėjo pirmosios šventė

Skuodo Bartuvos progimnazijoje Rugsėjo pirmosios šventė – 10 val., P. Žadeikio gimnazijoje – 10.30 val.