Pasipiktino degtukų kaina

Rugsėjo 2 d. į „Mūsų žodžio” redakciją paskambinęs prisistatęs skaitytojas iš Lenkimų (pavardė redakcijai žinoma) išreiškė pasipiktinimą, kurį patyrė, atvykęs į Mosėdį. Žmogus, prieš eidamas aplankyti artimųjų kapų, buvo įsigijęs žvakelę, bet neturėjo degtukų. Pastarųjų užsuko nusipirkti į kioskelį prie kapinių ir už dėžutę sumokėjo net du litus! Mosėdiškis Robertas Šakalys, prekyvietės prie kapinių savininkas, tvirtino, jog jo kioske paklausi prekė – degtukai kainuoja 20 centų.