Kryžiaus išaukštinimo šventė Ylakiuose

Rugsėjo 14-oji – Kryžiaus išaukštinimo šventė Ylakiuose. 12 val. – šv. Mišios bažnyčioje. Po jų ten pat – VPI orkestro „Trimitas“ koncertas. Apie 13.30 val. – eisena į „Beržynėlį”, kurio estradoje orkestras koncertuos. Tą dieną prašoma vainikais ir gėlėmis papuošti kryžius, koplytėles, protėvių atminimui uždegti prie jų žvakeles.