Padėkite išpildyti vaikų svajones

Padėkite išpildyti vaikų svajones. Apsilankykite internetiniame puslapyje www.vaikusvajones.lt. Ačiū už Jūsų gerumą.

Socialinių paslaugų šeimai centras