Kompensuojamos 2010 ir 2011 m. sumažintos pensijos

Kompensuojamos 2010 ir 2011 m. sumažintos senatvės, išankstinės senatvės, netekto darbingumo, invalidumo pensijos. Nuo lapkričio 25 d. iki gruodžio 20 d. bus išmokėta pirmoji kompensacijų dalis. Kompensuojamos sumos apskaičiuotos ir išmokamos, vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymu.