Mieste – lapė

Apie tai, kad Skuode yra apsigyvenę šeškai ir kiaunės, girdėjo ne vienas, o štai praėjusį penktadienį iš kažin kur į bažnyčios šventorių šuo atginė lapę, kuri, nė kiek neišsigandusi, šaligatviu patraukė senamiesčio link. Netoli tilto rudoji sumanė pereiti gatvę. Pastabiam automobilio vairuotojui ją praleidus, lapė už tilto nusileido į pakalnę.