Konferencija „Kristijono Donelaičio jubiliejinius metus užbaigiant“

Gruodžio 5 d. 12 val. Meno mokyklos salėje Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka kartu su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu organizuoja baigiamąją Kristijono Donelaičio metų konferenciją „Kristijono Donelaičio jubiliejinius metus užbaigiant“.

Konferencijos programa

12.00-12.10 Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė  Audronė Pitrėnienė Kristijonas Donelaitis ir visos Lietuvos talka
12.10-12.15 Lietuvos Respublikos kultūros ministras
Šarūnas Birutis
Sveikinimo žodis
12.15-12.40 Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto profesorius, Lietuvos mokslų akademijos mokslinis sekretorius habil. dr. Domas Kaunas Kristijono Donelaičio asmeninė biblioteka: rekonstrukcijos bandymas
12.40-13.05 Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros
docentas dr. Regimantas Tamošaitis
Vargo prasmė K. Donelaičio pasaulyje
13.05-13.30 Klaipėdos universiteto profesorė, Literatūros katedros vedėja dr. Roma Bončkutė Kristijono Donelaičio įtaka Simonui Daukantui
13.30-13.45 LR Valstybinės kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė Kalbinio  „viežlybumo” tradicija šiandienos visuomenėje: tęsime ar būsime modernūs?
13.45-13.55 LRS kanceliarijos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro vedėjas Kęstutis Kaminskas Kristijono Donelaičio jubiliejinių metų programa Lietuvoje ir pasaulyje