Prisiminimas iš nutolusio laiko

Į redakciją paskambinęs skaitytojas tvirtino, jog prieš keletą dešimtmečių pakeliui į Skuodą vežęs pakeleivį iš Lenkimų. Įsiminusi jo papasakota istorija, kai jam teko būti nepageidaujamu liudytoju. Būdamas miške, matė, kai į šį dviem kinkiniais atvyko Skuodo milicija ir susitiko su vietos partizanais: atvežė ginklų, kartu susitikimą atšventė, o paskui išsiskirstė. Išsiskyrimą lydėję, galimas dalykas, parodomieji šūviai. Visą tą laiką žmogus buvo pasislėpęs ir bijojo net krustelėti. Skaitytojas mintijęs, jog galbūt apie tokį netikėtą pokario kaimo jėgų derinį dar galėtų žinoti likęs gyvas partizanas, apie kurį „Mūsų žodyje“ buvo rašyta.