Sausio 13-oji – laisvės gynėjų diena

18 val. – šv. Mišios Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje. Po jų dainomis, posmais bus prisimenami skaudūs anų metų įvykiai.