2015-ieji Bažnyčioje ir pasaulyje

Popiežius Pranciškus 2015-uosius paskelbė Pašvęstojo gyvenimo (vienuolių) metais. Šventasis tėvas pastebėjo, kad evangelinis radikalumas nėra vien pašvęstųjų savybė – jo reikalaujama iš visų. O pašvęstieji seka Viešpatį ypatingu būdu – pranašiškai.
Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja šiuos metus paskelbė Tarptautiniais šviesos ir šviesos technologijų metais. Jų idėja įvairių mokslinių tyrimų įstaigų ir organizacijų iš viso pasaulio bei UNESCO iniciatyva skirta įvertinti ir populiarinti šviesos technologijas, kaip vieną iš svarbiausių faktorių, lemiančių darnų šiuolaikinio pasaulio vystymąsi, bei šių technologijų pritaikymą energetikoje, švietime, žemės ūkyje ir sveikatos apsaugoje.