Į ataskaitinius susirinkimus kviečia ūkininkus

Sausio 13 d. susirinkę LŪS Skuodo skyriaus ir Žemdirbių asociacijos nariai aptarė organizacinius klausimus dėl pasiruošimo abiejų organizacijų ataskaitiniams susirinkimams. Diskutuota, kokia turėtų būti šių organizacijų veikla, ką reikia nuveikti, kad organizacijos taptų patrauklios ūkininkams. Dalyvių vardu Donatas Valančauskas informavo, jog abiejų organizacijų ataskaitiniai susirinkimai bus surengti vasario 6 d. 11 val. Skuodo r. savivaldybės salėje. Į jį kviečiami visi ūkininkai. Balsavimo susirinkime teisė suteikta, sumokėjus organizacijos nario mokestį.