„Mūsų žodžio“ akcijoje dalyvavusių prenumeratorių tebelaukia prizai

„Mūsų žodžio“ akcijoje dalyvavusių prenumeratorių vis dar laukia prizai. Kazimieras Surkys (Užluobės g. 2, Priemiestis) laimėjo UAB „Skuodo anglis“ čekį – 144,81 Eur prekėms įmonės parduotuvėje įsigyti; Ona Danutė Gureckytė iš Pakalniškių – 86,88 Eur čekį A. Butavičiaus įmonėje autodetalėms įsigyti arba autoremonto paslaugoms. Kviečiame atsiimti.