Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti renginiai Ylakiuose

Aš tikrai myliu Lietuvą, todėl kovo 11 d. „Dainuosiu Lietuvai“. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti renginiai Ylakiuose: 11.30 val. miestelio skverelyje bus pakeltos Lietuvos valstybės ir Taikos vėliavos, pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę; 12 val. – šv. Mišios Ylakių bažnyčioje; 12.30 val. Ylakių seniūnijos salėje visi kartu, dainuodami Lietuvai skirtas Atgimimo dainas, koncertuojant meno mokyklos muzikantams, prisiminsime Sąjūdžio veiklą, to laikmečio įvykius Lietuvoje ir ylakiškių indėlį, vieningai atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę.