Pieno gamintojams, pageidaujantiems burtis į kooperatyvą

Pieno gamintojai, pageidaujantys burtis į kooperatyvą, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos Kretingos skyriaus pirmininkui Rimantui Skipariui gali skambinti tel. (8-645) 70706. Apie galimybę pieną parduoti Lenkijoje rašėme „Mūsų žodyje“ Nr. 16.