Dėl medžių išpjovimo Ylakių kapinėse

Ylakių seniūnija planuoja kreiptis į Rajono savivaldybės želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją dėl leidimo išpjauti kaštonų eilę, skiriančių senąsias ir naująsias kapines. Prašoma gyventojų aktyviai išsakyti savo nuomonę dėl medžių išpjovimo. Tel.: (8-440) 57221, (8-618) 54660.