Pasaulinė vandens diena

Pasaulinė vandens diena kasmet minima kovo 22-ąją. Ja siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į geriamojo vandens svarbą, populiarinti geriamojo vandens resursų naudojimo būdus. Mūsų šalyje gėlo geriamojo vandens netrūksta, tačiau yra kitų problemų. Skuodo rajone aktualiausios problemos – vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų sudarymas ir registravimas, neatitinkančio saugos reikalavimų dėl padidinto fluoridų kiekio geriamojo vandens tiekimas 18-oje vandenviečių iš 35-ių.