Informacinis seminaras Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo sistemai pristatyti

Birželio 11 d. 11 val. Skuodo rajono savivaldybės posėdžių salėje vyks informacinis seminaras, skirtas pristatyti kuriamai inovatyviai Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo sistemai JAVAKIS. Seminaro dalyviai bus supažindinti su JAVAKIS sistema; galimybėmis integruoti ją į institucijų bei organizacijų veiklą; vaikams, jaunimui, pastarojo organizacijoms ir su juo dirbantiems asmenims teikiama nauda; konsultacinėmis paslaugomis įtėviams bei globėjams.
Informacinių seminarų ciklas organizuojamas, įgyvendinant Jaunimo reikalų departamento projektą ,,Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje“. Seminaras nemokamas ir atviras visuomenei.