Vakaras su Lietuva Ylakiuose

Lietuvos vėliava

Liepos 6-ąją – Lietuvos valstybės dieną – visi ylakiškiai ir miestelio svečiai 20 val. laukiami miestelio skverelyje. Kviečiami deklamuojantys, grojantys, dainuojantys ir mėgstantys pasiklausyti. Bus paminėta ši prasminga diena, pasidžiaugta vienų kitais, sugiedotas Lietuvos himnas, valandėlę pabūta vienybėje su visais, mylinčiais mūsų Tėvynę.