Alvydas Balčiūnas: reikia suteikti žmonėms galimybę išsirinkti seniūną patiems

Alvydas Balčiūnas, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

Alvydas Balčiūnas, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

Sulaukėme naujienos – Vyriausybė nelinkusi pritarti grupės Seimo narių parengtoms Konstitucijos pataisoms, kuriomis norima įteisinti tiesioginius seniūnų rinkimus. Tai nuteikia kritiškai.

Demokratija ir rinkimai – dvi pagrindinės mūsų politikos dalys, nuo kurių priklauso žmonių gyvenimas. Geresnis gyvenimas – toks, prie kurio kūrimo prisideda patys žmonės. Niekam labiau nerūpi mažos ir didelės problemos, neatidėliotinų klausimų sprendimas nei pačių miestelių gyventojams.

Šalies piliečių, gyvenančių miesteliuose, seniūnijų teritorijose, išrinktas seniūnas būtų jų valdžia – žmogus, kuris kartu su gyventojais kuria planus, organizuoja ir atsako už priimtų sprendimų įgyvendinimą. Toks išrinktas valdžios atstovas betarpiškai bendrauja su vietos gyventojais ir puikiai žino, kad jo darbo rezultato vertintojai pirmiausia yra šie žmonės.

Nemanau, kad šiandien reikia kalbėti apie atskirus seniūnijų biudžetus, bendruomenėms įstatymų sudarytą atstovavimo galimybę savivaldoje ir kitas pusėtinas priemones, kurios lyg ir veikia, lyg ir ne. Mano nuomone, tai bandymas nukreipti dėmesį į antraeilius (arba neprincipinius) aspektus. Visa tai panašu į siekį – patarkite, ką reikia daryti, kad nieko nedarytume…

Manau, kad šiandien valdžiai būtina žengti pirmą ir svarbiausią žingsnį – suteikti žmonėms galimybę išsirinkti seniūną patiems. Nustoti žaisti demokratiją per komisijas, kurios neva atrenka geriausią kandidatą seniūnijai vadovauti. Taip, būna ir išimčių, kada komisija išties dirba objektyviai ir atrenka stipriausią kandidatą. Bet dažniausiai tokie „demokratijos“ spektakliai vyksta pagal režisierių sukurtą scenarijų, kur „stipriausieji“ būna būtent partijų deleguoti kandidatai, o tokių kandidatų „stipriausioji pusė“ – besąlygiškas lojalumas postą suteikusiesiems.

Noras valdyti „iš viršaus“ yra labai senas ir stiprus. O noro žinoti, išmanyti, kaip šaknelės gyvena, viršūnėlės niekada neturėjo. Ir manau, dar ilgai neturės – svarbiau patiems iškilti ir žydėti.

Neabejoju, kad suteikdami žmonėms galimybę patiems išsirinkti seniūnus išreikštume didelį pasitikėjimą savo tauta ir dar labiau sustiprintume demokratijos pamatą.