Skuodo VVG narių dėmesiui

Rugpjūčio 26 d. 13 val. Aleksandrijos kaimo bendruomenės namuose (Liepų g. 2) įvyks Skuodo VVG visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkėje – įstatų keitimas ir papildymas; naujų narių priėmimas; finansinės ir veiklos ataskaitų tvirtinimas; VVG pirmininko, valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimai; Skuodo VVG 2014-2020 m. strategijos tvirtinimas. VVG nariai kviečiami dalyvauti.