Ribojamas lankymasis miškuose

Dėl didelio miškų gaisrų pavojaus nuo rugpjūčio 19 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Prano Vaškio įsakymu laikinai apribojamas fizinių asmenų, išskyrus miškų urėdijos įmonių darbuotojus bei asmenis, gyvenančius draudžiamose zonose, lankymąsi Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose.