Mirė rašytojas Edvardas Rudys

Edvardas Rudys

Trečiadienį amžinojo poilsio Ylakių kapinėse atgulė iš Mosėdžio kilęs, bet visą gyvenimą Vilniuje pragyvenęs žinomas literatas, kelių žemaitiškos prozos knygų autorius, įvairių tarmiškos kūrybos konkursų prizininkas bei laureatas Edvardas Rudys. Tebus jam lengva gimtojo rajono žemelė.

O šį mėnesį išeisiančiame „Literato“ puslapyje – plačiau apie šios šviesaus atminimo asmenybės veiklą bei pluoštelis kūrybos.