Informacija žemdirbiams

Informuojame, kad patvirtinta nauja paramos už deklaruotų žemės ūkio naudmenų plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių nuostata, jog deklaruojami laukai, už kuriuos prašoma išmokų, turi būti sutvarkyti iki metų, einančių prieš paraiškos teikimo metus, gruodžio 1 d. Todėl pareiškėjai, siekiantys 2016 m. gauti išmokas už  netinkamus paramai plotus, privalo juos sutvarkyti šiemet ir iki gruodžio 1 d. apie tai informuoti Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių arba patys pažymėti pasikeitimus paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje. Informacija tel. (8 440) 73 989.