Mokytojų streikas palietė ir rajono mokyklas

Gruodžio 8–10 dienomis pedagogų streikas įvyko 49-iose savivaldybėse iš 60-ies, į jį iš 2 300 švietimo įstaigų įsitraukė 300. Tokius skaičius visuomenei pateikė LR švietimo ir mokslo ministerija. Mūsų rajone prie šalies streiko prisidėjo keturios didžiosios ugdymo įstaigos: P. Žadeikio, Ylakių ir Mosėdžio gimnazijos bei Skuodo Bartuvos progimnazija. Į „Mūsų žodžio“ klausimą, koks rajono mokytojo vidutinis atlyginimas, Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyr. ekonomistė specialistė B. Gedrimienė atsakė, kad, priklausantis nuo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir darbo valandų per savaitę, yra vidutinis, o ne minimalus ar maksimalus. Turintys 15-os darbo metų stažą ir 18 pedagoginių darbo valandų per savaitę mokytojai gauna 408,25 Eur, vyr. mokytojai – 457,95 Eur, mokytojai pedagogai – 489,90 Eur ir mokytojai ekspertai – 553,80 Eur. Mokytojų, dirbančių 18 val. per savaitę, anot vyr. ekonomistės, nedaug.