Diskusija „Skuodo miesto plėtros problemos, lūkesčiai ir perspektyvos. Bendruomenės narių požiūris”

Skuodo miesto vietos veiklos grupė rengia Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategiją. Jos tikslas – gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Gruodžio 17 d. 15 val. kviečiame į diskusiją „Skuodo miesto plėtros problemos, lūkesčiai ir perspektyvos. Bendruomenės narių požiūris”. Diskusija vyks Skuodo rajono savivaldybės administracijos pastato buvusios kavinės patalpose. Joje bus aptariamos socialinėje srityje kylančios problemos, galimi sprendimo būdai, bendradarbiavimo galimybės.