Laikraščio prenumeratoriai gali dalyvauti loterijoje

Tie, kurie vienam mėnesiui, ketvirčiui, pusmečiui ar visiems metams užsiprenumeravote Skuodo rajono laikraštį „Mūsų žodis“, nepamirškite atnešti, atvežti ar atsiųsti prenumeratos kvitus – jų lauksime iki sausio 15 d. O tada burtų keliu bus išaiškinti laimingieji, kuriems atiteks skelbtieji prizai. Tad būkite aktyvūs – o gal šįsyk ir Jums nusišypsos laimė.