Prezidentės sveikinimas „Vakarų Lietuvos“ savaitraščio kūrėjams

Gerbiamieji „Vakarų Lietuvos“ kūrėjai, redakcijos darbuotojai, nuoširdžiai sveikinu Jus savaitraščio dvidešimtmečio proga.

Iškilią veiklos sukaktį pasitinkate ilgamečiu darbu pelnę skaitytojų pagarbą ir pasitikėjimą, būdami stipriu ir patikimu regionų bendruomenes telkiančiu vietinės spaudos centru.

Savaitraščio puslapiuose daugiau dėmesio skirdami atokiau nuo didžiųjų Lietuvos miestų įsikūrusiems žmonėms, jausdami jų gyvenimo pulsą, apžvelgdami kraštui rūpimas aktualijas, skatinate gyventojų aktyvumą ir pilietiškumą.

Visuomet esate arčiau žmogaus – geriausiai žinote jo lūkesčius, problemas, tampate kelrodžiu šiandieniniame naujienų sraute ir palankia erdve skleistis bendruomeniškumui.

Itin reikšmingas ir Jūsų indėlis puoselėjant spausdintinės žiniasklaidos tradicijas Lietuvoje. Prieš dešimtmetį bendromis pastangomis įkurta „Vakarų spaustuvė“ liudija, kad nebijote iššūkių, dirbate atkakliai ir profesionaliai, nuoširdžiai tikite savo darbo prasme.

Šia gražia proga visam Jūsų kolektyvui linkiu kūrybiško požiūrio, svaraus žodžio ir gausaus ištikimų skaitytojų būrio.

Tegul ir ateityje visi Jūsų sumanymai būna paremti atsakingos ir kokybiškos žurnalistikos principais.

Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentė