Streikuoja keturios rajono mokyklos

Tačiau tai nereiškia, jog į vasario 22 d. pradėtą visuotinį neterminuotą streiką įsitraukė visi Skuodo P. Žadeikio, Mosėdžio, Ylakių gimnazijų bei Bartuvos progimnazijos mokytojai.