Dėmesio visiems, kuriems aktualios pieno sektoriaus problemos

Visi, kuriems aktualios pieno sektoriaus problemos, balandžio 30 d. kviečiami vykti Vilniun į protesto akciją. Registracija ir smulkesnė informacija tel. 8 617 88 364. Išvyką organizuoja LŪS Skuodo skyrius.