Birželio 14-oji – gedulo ir vilties diena

Tą dieną prisiminkime tremtį ir Lietuvos gyventojų netektis sovietų okupacijos laikotarpiu. 10 val. – šv.Mišios Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje; 11 val. – Atminties valanda, skirta Lietuvos gyventojų tremties ir masinių žudynių 75-osioms metinėms prie paminklo lietuvių tautos kančioms atminti. Visi kviečiami pagerbti buvusius tremtinius, lageriuose vargus patyrusius žmones bei pasiklausyti dainų, susitikti su likimo broliais ir sesėmis.