V. Into akmenų muziejaus direktoriaus atsakymas mosėdiškiams

akmenų muziejus mosėdyje

Pirmadienio rytą redakcijoje apsilankęs Respublikinio V. Into akmenų muziejaus direktorius Evaldas Razgus stebėjosi praėjusiame laikraščio numeryje, skiltyje „MŽR praneša“, išspausdinta žinute „Dvejopi standartai“, kurią ruošiant, jo argumentai ar paaiškinimai nebuvę išklausyti. Teigė, jog gyvųjų amatų ir folkloro šventei parko slėnyje neprieštaravęs, tik, telefonu kalbėdamas su Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio skyriaus renginių organizatore B. Gadeikiene, pastebėjęs, jog parke po praūžusios liūties šlapia. Anot jo, B. Gadeikienė raktus nuo parko vartų turėjusi ir juos grąžinusi tik šeštadienį, tad pati galėjo nuspręsti, kur tą renginį daryti. E. Razgus tvirtino, jog jis kaip vadovas atviras visiems parke vykstantiems renginiams. Respublikos žemdirbių, „Litagros“ renginys, muziejaus parke trukęs dvi dienas, muziejaus biudžetą papildė 800 eurų, nes pastarieji tiek užmokėjo už dvi ekskursijas.