Tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjimas

Gruodžio 2 d. 11 val. Skuodo rajono kultūros centras ir Socialinės paramos skyrius nuoširdžiai kviečia Skuodo rajono žmones su negalia, neįgaliųjų visuomenines organizacijas, senelių globos namų, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro globotinius, jų tėvelius bei darbuotojus dalyvauti kultūros centre Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti skirtame renginyje-koncerte.